07-Ziyân Her Hâl

Yüzü umudum. Gör bak…
Ne acıdır hâl, dudak bal.
Öyle bir saldım kendimi.
Toplayamam, canımâl herhâl.

Sanmazdım terkedilen ben.
Gözçukurlarında gözyaşları.
Hakkım haramsa çıksın can.
Kan toplasın yürek, olsun verem.

Kerem mi aşık? Değildir benden.
Aşık değildir kimse öte benden.
Kimse ben gibi sevemez.
O yâri benden başka bilemez.

Edemez dilim o’na kötü söz.
Göz Pınar’ı kurudu, yüreğim köz.
Çöz prangaları bileklerimden.
Unuttur bütün bildiklerimi…

Sen âh etme, vah deme.

#Ziyân-ı Bêd