Hz.Allah C.C.

Allah Teala Hazretleri, biricik yaratıcımız, biricik mevlamızdır. O’ndan başka ilahımız, O’ndan başka yaratıcımız yoktur. Merhamet ve İhsanı boldur.

Allah’ı Tanımak;

Evrenin tek yaratıcısı olan Allah Teala Hazretleri, insanları ve cinleri Kendisine kulluk etmeleri için yaratmış ve bunu bize kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bildirmiştir. Kutsal kitabımızdan yola çıkarak bir çok konuda Allah Teala Hazretleri hakkında bilgi edinebiliriz.

Yeter ki doğru düşünelim ve doğru anlayalım. Çünkü bir çok insan bilgisizce Allah’ı inkar etmekte, aklında ki bir yığın cevapsız bıraktığı soruyla Allah’a gerekli olan saygıyı göstermemekte ve inkarcılığını arttırmaktadır.

Teknik olarak; Allah, kendisinden üstün hiçbir kuvvet olmayandır. Yarattığı mahluklar arasında kendi vasıflarından olmakla beraber olmayan vasıfları da yani kendine özel vasıfları da vardır. Bunlara ilk olarak Yaratıcı vasfını ekleyebiliriz. Ve bizlerin bilmediği bir çok vasfı daha… Öyle ki Allah’ımız, biricik Mevla’mız, bize birçok nimet vermiş, bizi kulluk nimetiyle de şereflendirmiştir. Yoklukta hiçbir şey olmadığı gibi varlıkta her şeye rağmen mükemmeliyet barındırmaktadır. Var olmasaydık, yaratılmasaydık, etrafımızda bulunan bunca güzel nimetin farkında olmayacak, bilincimizin zevkine varamayacaktık.

Kendisinden daha üstün bir varlık olmaması ve yarattıklarından hiçbir varlığa benzememesi, O’nun eşsiz benzersiz kusursuzluğunun kanıtı ve sevgisiyle, kalplerimize aşıladığı merhametiyle sımsıkı tutunacağımız, sığınacağımız bir limandır. Öyle ya, Allah’tan başka kim çaresiz insanların yardımına koşar, kim dertlerine deva verebilir ki?

Allah, Diri-Haydır;

Allah diri ve hayat sahibidir. Elbette bizde ki gibi bir hayat söz konusu değildir. Daha önce diriltilmemiş, ölmemiş, diriltilmeyecek ve ölmeyecek olan tek hayat O’nundur. Varlığı için herhangi bir güce, enerjiye ihtiyaç duymadığı gibi, hayatı olan ve varlığı için enerjiye ihtiyaç duyan her varlık O’nun yarattıklarına, dolayısı ile O’na muhtaçtır.

Uyku gibi insana dair vasıflardan münezzehtir… O’nu uyku ve uyuklama tutmaz. O’nun izni dışında herhangi bir şey var olamaz… Zamana tabiî değildir, yani zamanda Allah’ın mahlukatı olduğu için, kendi yarattıklarından hiçbir varlığa ihtiyaç duymadığı gibi zamanı da ihtiyaç edinmez. Kimsenin gücü O’na yetmez, kimse O’na güç yetiremez. Nefese ihtiyacı yoktur, yemeye ve içmeye de öyle.

Bizim görüp-göremediğimiz, görünmeyen ve görünen ne varsa hepsini görür. Bizim duyup-işitemediğimiz, kısık sesle söylenmiş ve ya yüksek sesle söylenmiş, her ne varsa işitir. Gayb Alem’i O’nundur. Sadece bizim geçmişimiz değil, her şeyin geçmişini ve geleceğini bilir. Allah için gayp-gizli-sır-saklı hiçbir şey yoktur. O her şeyi hikmet ile bilendir.

Allah Her Şeyin Sahibidir;

Var olan ne varsa Allah’ındır, eşyanın sahibi, yetiştiricisi, dirilteni O’dur. Mülk-Madde’nin tamamı Allah’ındır… Tüm insanlar Allah’tan dilekleri kadar mal istese ve Allah onların bu dilekleri karşısında isteklerinin tamamını verse, yine de kendisinden hiçbir şey eksilmez. Ve her ne var ise, varlığa erişmiş, bu makamda olan kim varsa, Allah’ın mülkünden hiçbir şey çalamaz, eksiltemez. İnsanlar gibi, başka her şey de Allah’ın kuludur.

Allah Kuddüs’tür ve Aziz’dir;

Allah her türlü eksik sıfattan uzaktır. Temizdir. Eşsizdir, daima galip, mağlup edilemeyendir. Kudreti ve gücüyle, her zaman her şeyin üzerinde olandır. O’na güç yetişmeyendir.

Ya Rab, Oğuz kul OD’tur.

Bir yorum yapın...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir