Bilge

Samimiyet, İslamiyet, Hâk’tan yüz çevirip sevinen,
isim desen yok, cisim desen yok.

Yanacak olan Oğuz’dan bunca kelime,
af dileyip duruyor, kabul olur-olmaz, bilmiyor.
Biliyorum, bilmediğim ne çok şey var.

Hâk’tan başka, her şey masivâ,
Hâk’kı kim bilir hakkıyla?
İlk nefesin, işaret sonuncusuna,
kesin bilgi ancak Allah’ta.

Allah bilgedir, her şeyi bilir,
bilmediklerini düşün o halde,
yediklerini düşün o vakitte,
nereden geldi, kim bahşetti?

Nefsinin gözleri dönmüş, vahşettir,
gönlünün gözleri körleşmiş, cahilliktir,
damarlarla örülmüş vücuduna bak,
bu ne yüksek, ne geniş bir ilimdir…

Şükür Rabb…

#OD – Allah C.c. / 08