Çamurdan Can

Yangına kulluktur bu,
OD ile pişene ne âlâ,
hala Efendiden kaçak,
Dünya gibi Alem emrinde oysa.

Duysa kulaklarım da işitsem Sesini.
O an Ses’te Candır canıma, ruhuma kan,
öyle değil miydim zaten evvelden,
kanıma ruh üflenmiş çamurdan can.

Buna muhalefet ettiler maalesef,
inkâra değmedi başı şeytanların,
inkâra sürükledi binlerce aklı-başı,
akıllanmadı insan, mayasında yanlışı.

Aklı aklından taşmış da dünyalık aşklara,
Aşk-ı Hakikati görmez ondan başka,
bundan başka elimde ne kalacak ki?
Elinizde ne kalır günahtan yangına kullukta?

Şükür Rabb…

#OD – Allah C.c. / 13