Cuma

Altın heflerle yazın bu günü, dünü bu günle birleştirir.
Selam edin Kibriya’dan Aleyhisselâm’a kadar sefir.
Cûma cihad-ı e-hâd’a gıyâs, Allah bilir içimi değil kefîr.

#Bedbinderune