Dünya Uykulu

Nereden bileyim deme,
nerede ilim de,
kilim ser o ayak sahibine,
ayak direme.

Ey Ulu Râbb’im,
gazabın Merhamet denizinin dışında kalan iğne ucu kadardır,
beni ve tüm inanan kullarını geniş rahmetinle mükâfatlandır.

Sen’i zikretmediğim her an zarardayım ya,
beni zarara uğrayanlardan eyleme. Sen yücesin, ulusun.

Kuldan nimeti esirgemezsin, hezimet nefsin oyunu,
sonu belli başından, Sen başımdan esirge bunu.
Oğuz Kul OD’tur, yangın tadar eti, aklı çamur kuyusu,
öyle bulanık ilimlerle çıkıp yürür Sana, dünya uykulu,
Sen görmezden gel ya Râbb, Oğuz tartamaz ateş.
Oğuz dayanamaz gazabına, gazabın yanında görünmeyen çulha tüyü,
öyle tutuşur gider, ne tat kalır ağızında, ne tuz durur damağında,
Sen affedensin ya Râbb, affeyle, merhametinden bahçemi süsle.

Ey Ulu Râbb, Sana hakkıyla gelemez Oğuz,
ins’tir, acelecidir, acemidir, cahildir, zalimdir,
hiç etmese zulmü, nefsi zülmü emrettirir,
beni ve inananları nefisten muaf eyle Ey Ulu Râbb.

Şükür Râbb…

#OD – Allah C.c. / 03