1. Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla
2. Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
3. O rahmândır, rahîmdir.
4. Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir.
5. (Haydi öyleyse deyiniz): “Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız.”
6. Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
7. Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.

Fatiha Suresi Hakkında Bilgi

Fatiha Suresi, Kuran-ı Kerim’in ilk ayetidir. ”Müddesir” suresinden sonra ve ”Mekke” döneminde indirilmiştir. ”Açan/Başlangıç” manasına geldiği için Fatiha Suresi ismi verilmiştir. Ayrıca halk arasında ”El-Hamdülillah” ismiyle de bilinir, ”Ana Kitap” manasına gelen ”Ümmü’l-Kitap”, dinin gerçeklerini içerdiği için ”El-Esas”, ana hatlarıyla İslam’ı anlattığı içinse ”El-Vasfiye” gibi isimleri de bulunmaktadır.

Fatiha Suresinin Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.
“Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.” (Amin.)

 

Bir yorum yapın...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir