Geliyorum

Ey Aşk’a da galip, ey Rabb’im geliyorum,
kirden arınıyor tenim zaman ırmağında,
gözlerimdendir şelalesi, ne gülmesi…
Amel defterimin karalanmış sahifeleri.

Ey Aşk’a da galip, ey Sahip, geliyorum,
öyle arı-duru gönül, evim tenimdir,
günahlarla boyanmış duvarlarından,
ahşaplarında şahitlik izlerinden çıtırtılar.

Ey Aşk’a da galip, ey Cenâb, geliyorum,
öyle temiz yakarışlarla, Sen’in benim,
sevaplarından eksilmiş, yüzü eskimiş,
gözçukurlarından şahitlik torbaları…

Ey Aşk’a da galip, Ey Hâk, geliyorum da,
ayaklarımda günahlarımdan prangalar,
ellerimde günahlarımdan kelepçeler,
dudaklarımda tövbeler, nefis ateşe sürükler…

#Yangın