Gücüm Yetmeyecek

Zaman sonsuz mudur? Değildir,
sonsuz olan vakittir, vaktim de sen,
sensizlikte vaktim, vakit gelmendir,
vakit, gelmemendir, bu yüzden sonsuz.

Artık gücüm kalmadı, birazcık heves,
bu yaşamak için gereklidir nefesime,
sensizliğe gücüm yetmeyecek anladım,
ben faniyim, sonsuzluğa nasıl yetsin gücüm?

Böyle zor bir ihtimalsin işte sen,
sensizlik elbette senden daha zor,
zorluklara göğüs gererken Oğuz,
Oğuz’un da saçı beyazlar ya ani.

Bu gerçekleştiğinde yıllar sonra,
nasıl geçmiş vakit diyeceğim sonra.
Bakma yazdığıma, nasıl yaşıyorum,
aslında vakit hiç geçmiyormuş sensiz.

Oğuzhan Deniz * Beklemekle ilgili ne kadar sabırsızsınız insanlar.