Günahtan Sönme

Yalandan olan olur mumuna, söner sonunda her mumda.
Gıyab-ı şemâline şemme şemim eder alın teri dudağına.

Kabre zâir olur sonu yalanın, günah doğurur varır olacağına.
Bunu iğfâl eyle, onu bedfercâm, şunu bednâm, kendini feraha.

Helâl alın teri demektir, yalandan olma paradan gelecek olan şerdir.
Şerden sonra hayır bekleme, şerrine karşılıktır, bu yüzlerin berd’iridir.

#Bedbinderune