Güneş ve Ay

Kudret Eli’yle yoğrulmuş çamurum,
Ruh’um Hûda bahşi, sevap bahşişi,
bahsi Aşk’tan, Şeytan buna nefsi kaftan.

Hayrı da belli, şerri de,
başka kim bildirir ki böyle?
Kibraya’dan niyaz eyle…

Küçükken, seni takip ediyor diye düşündüğün
Güneş ve Ay hakkı için,
büyüdün de, nedir bu yanlış yollara düşüşün?

Bilmiyorsun,
bilmekle ilim ilmekleri,
beyninde milyon bağlantı, kimin eseri?
Bilmiyorsun,
bilsen böyle yapmazsın.
Bilsen böyle davranmazsın.
”Hiç, bilenle, bilmeyen bir olur mu?”
Nefesini alan da, veren de 1’dir.
O tektir.

Ya Rabb, bizi kendine yakınlaştır.
Sen’den uzakta ancak şer vardır.

Şükür Rabb…

#OD – Allah C.c. / 04