İspat

Kinim, gururumu da bastırdı,
bilirsin, gururumdan ağırdı aşkın,
Kinim, şu an aşkını da azarladı,
çünkü, sende ölümlüsün, bende.

Aşk ölümsüz, bu ruh gibi, elbisesiz.
Ben ruhumda hissediyorum,
bunu ispatlarım, başka kim seni
ruhunda ispatlayacağını iddia eder?

Kimse edemeyeceğinden kinliyim,
aşk’sa aşk, et’se et. Haddinden fazlası var,
haddini aştığından mı başka bir et?
Hayal et, hayalet adamın adı Oğuz.

Hortlamış gibi, bin kişiyi öldürmüş gibi,
gözlerim kanlı, oysa uykusuzluğundan,
sana uyumayalı uzunca bir vakit oldu,
kinim bu uykuya izin vermez, gurur gibi.

Oğuzhan Deniz * Kin, öfke, intikam, aşktan daha tatlı değil mi insanlar?