Arzûhâlci bu sefer ben yazacağım!
Bu iş seni aşar..

Saflık göçtü gitti, hırçınlaştı çirkince.
Hırlıyorum insanlara pis ve çirkefçe.
Arzûhâlci, al beni fenalık düşününce.

Bedbinderune – Divan-ı Derûn