Matematik

Ölüme her gün
24 saatle…
Hafta da 7 günle
ayda 4 haftayala,
yılda 12 ayla yaklaşıyorum…

Sensizlik ve aşk garip…
Yalnızlık ve ölüm basit bir matematik işlemidir…

#Aslında Aşığım