Mayhoşluktan

Yük binmiş omuzlarım ter efendisi,
tez ekmek helali, anlamak güçtür.
Anlatmak güçtür, kimine gülünçtür.
Sen’den bana gelen her şeye şükür.

İyiye de şükür, kötüye de,
Ama benim canım dayanmaz kötüye,
Sen beni onlardan esirge, fısıltılardan,
şarhoşluktan, mayhoşluktan…

Şükür Rabb…

#OD – Allah C.c. / 15