Mekelle

Kusurumun muhtevası bahçe bağında üzüm çürüğü,
Korkumun var oluş nedeni ebedi cehennem ateşi,
Günah defterin deneme tahtası olur da anlamazsın.
Hata da tekerrür dimağı ele geçirir, inanç zihin açar.

#Ozan-ı Bedbaht (En Karanlık Dönem‘in Başlangıcı)