Naçar

Ve bu gün vardır, Allah’ki hikmetin sahibi, hikmeti var eden.
Ve yarın vardır, Allah-ki, inananına cennetinden ferahlık salar.
Ve Bedbinderune vardır, tepeden tırnağa naçar, çare sessizlik devâdar.

#Ozan-ı Bedbaht