Neftî

Petrol yeşilinde, güvercin renginde kanatlarım.
Her kötüden ve kirliden kanat çırpar kaçarım.

Ah saçlarım yolsam da faydasız ruhum huysuz.
Huzuru yoksul, aşk’a küs ve sevgisi duygusuz…

Sevilir mi çirkin? Aptallık etme her güzel bozuk.
Her Neftî ehl-i beyti bekliyor, güzel saat beşûhk.

Evliyâlar öte canım kast-ı aşk’ta, yürek yakar…
Korkar adım kaçar, ömr yontar azar azar aşklar.

Sevme demez dilim, sevmeden edemez yüreğim.
Gönül, hicvine bakma sen gel kollar sar bedenim.

Der ya insan, Dili Deryâdîl, dile tat, damağa acı.
Olmasın servet-i aşk’tan yananı, canı acıyanı…

#Bedbinderune