Oğuz HAN Duası

Ya Rabbim
Türk’ü koru, Türk’ü en üstün millet yap.

Ya Rabbim
Türk’e amansız düşman verme. Türk’e aman diletme. Türkleri Sen’in yolunda yürüyenlerin öncüleri yap.

Ya Rabbim
Oğuz Kulun günah çuvalıdır, onu affet. Ona acı ve merhamet göster.

Ya Rabbim,
Oğuz kulun Sen’dedir, onu Sen’den çevirme. Onu Sen’den başka yere atma. Dosdoğru yolun üzere büyüt ölüme.

Ya Rabbim,
Canımı, Sen’in rızanı kazanınca al.

Ya Rabbim,
Hakkımı yedirtme.
Hak yedirtme.
Kimseye düşman etme.
Kimseyi düşman etme.

Ya Rabbim,
Oğlumu koru, ona en üstün bir akıl ve kavrama beceresi ver. Onu Sen’in yolundan çevirme.
Onu en sevdiğin kullarından yap, Ya Rabbim, onu zor imtihanlardan geçirme.
Bileğini bükme, kimseye utandırma, utanacak işler yaptırtma.

Ya Rabbim,
Oğlumu koru, onu Sen’in aşkından yanan bir kandil gibi büyüt. Öyle için için Sen diye yansın, yansın da sönmesin Mevlam diye diye.

Ya Rabbim,
Oğlumu koru, ona günah işletme, eğer olur da günah işlerse, affet. İçine pişmanlık ateşleri bırak, o da hemen Sana tövbe etsin. Ahlakı her insana örnek olsun. Edebi, edebiyata nail olsun. Sen’den başka kimseye hakkından fazla değer vermesin. Sen’den başka kimsenin önünde eğilmesin. Sen’den başkasına itaat etmesin, dünya uykusunun ağırlığını verme, atıl bir kalp verme. Sen’in yolunda, erdem, hidayet, üzere yürüsün, çelikten bir irade ver, öyle ki, çelik bile iradesini ezemesin. Dünya zevkinin peşine düşmesin, gözlerine doğruları göster, zihnine doğruları getir.

Ya Rabbim,
Oğlumu koru, bir zaman sonra ecel gelip beni alınca onu kimsesiz bırakma. Onu hiçbir zaman Sen’siz bırakma Ya Rabbim.

Ya Rabbim,
Sevdiğim kadını koru, onu affet.
Cennetinde kavuşmayı nasip et.

Ya Rabbim,
Sevdiklerimi Sana en güzel tarzda yakışır kullardan yap. Onları Sen’siz bırakma.

Ya Rabbim,
Tüm insanların içine iyilik yapmayı ve merhameti ver.
Tüm insanların günahlarını bağışla, Sana isyan edenleri isyanlarından çevir.
Sen’den yüz çevirenlerin yüzlerini Sana çevir.

Ya Rabbim,
Yeryüzünü ekin bitmez kurak araziden yemyeşil ovalara çevirirsin, güneşi yaktığın gündür söndürmezsin, nice nebatlar, nice canlının rızkını verirsin, tüm bunlar Sen’i yormaz, Sen’i uyku ve uyuklama tutmaz, her şeyin muhtaç olduğu, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan Sen’sin, öyle ilim dolu, öyle üstün bilgi ve güç sahibisin, tüm kalpler Sen’in elindedir, dilediğini Sana, dilediğini Sen’den başkasına çevirirsin, o halde Sen bizleri Sana çevir Ya Rabbim.

#OD | Küçükdeniz * Oğuz HAN Duası / Ya Rabbim, oğlumu koru, canımı rızanı kazanınca al.