Oğuz Kul

DELİRMEK DEĞİL BU YAPTIĞIM,
DİRİLMEK.

Allah, beni yaratanın özel ismi şerifidir.
İsimlerinin tümünü ihtiva eder. Öyle yücedir, öyle uludur.

Rabb’im, Oğuz Kul’un günah çuvalıdır, cahiller cahili,
kapının değersiz kölesi. Nefsi şeytana hizmet eden, Oğuz nefsine hizmet eden, kendine zulmedendir.

Beni affetmeni niyaz ederim,
Rabb’im, Sen’i tenzih etmek bana yakışmaz,
lâkin Kul’un Sen’in olmak ister,
gönlü Sen’indir amma ameli tembeldir,
Rabb’im, Oğuz Kul’un Sen’i hakkıyla tenzih bile edemez.
Rabb’im, Oğuz Kul’unu affet, Sen merhameti seversin,
affetmeyi ilke edinensin.

Rabb’im, Oğuz Kul’unu Sana kavuştur,
bu iş Sana ne zordur ne de güç,
Ol demenle Kainat nizam ile hiza bulur,
lütfunu esirgeme. Pişman olanlardan ve azabına uğrayanlardan eyleme, benim etim ne budum ne? Sen bilirsin Rabb’im içimdeki hissi, bu aciz ve cahil kulun Sana sığınıp af diler.

Ya Rabb, Canımı Rızana kavuşunca kabzeyle.
Şükür Rabb.

#OD – Allah C.c. / 01