O’nu Düşünmek

Küçükken sanırdım Allah Azarlar Resûlü.
Resûl üzülür ağlar, gözyaşlarıdır yağmuru.

Yağmur Resûlün gözyaşları kadar azizdir.
Yağmur Allah’ın bahşettiği en bânû asildir.

Allah büyüklüğünden adaletinden sual olmaz.
Lâkin bu güzellikte kul kolay mıdır elinden?

Zor yoktur senin için bilirim ki O zor benim için.
Sen OL dersin dağlar secde eder, O Yâr olmaz.

O dinlemez ki üzer beni gün içinden güne.
Ruh ölmeden bölünür ki laht’a laht’a bu ne?
X
Kulu kula aşık eden Râbb, en güzel sensin.
Şükürler böyle bir aşk verdiğin bahşettiğin.

Ey ruhuma ses veren, can veren nâkayd sen.
Ey Yağmurları soy ismimle birleştiren Hûdâ sen.

Ellerimi de birleştir dûam kabul et, saf’ım çûn.
Kavuştur ser de leb-i, Deryâ olsun aşk sırf ben.

Derûn-i Suhte çok fenadır, suhuf dök yetmez.
Sûznâk-û Sufte kalb suhan geçiremez dinlemez.

Sürmedan değil gözüm altı morluğu, yokluğundan.
Nâ-şâdî şekerhand’e riyâdâr hep, olmayışından.

#Bedbinderune