O’nu Sevmek

O’nu sevmek bîşübhe ki tuhvedir kalbe.
O’nu sevmek enderûne bîşûmar dûagûne.

Ah saçların dolansa parmaklarıma sarı-sarı.
Ah dudakların seslense ismi gene, tatlı-tatlı.

Dûçâr dûd’a şüs û şüş, etme eyleme gel.
Dûğ’dan gönlüme işlemesin dûde, yetti gel.

Ya gönlüme bir bir hastalık ver öldür derinden.
Ya bir daha sev benim gibi, sevgisi en derinden.

Yâ-ki ey Bârân, yağ-ki rahmetine doysun gönlüm.
Yâ-ki ey Bârân, yağ-ki sönsün bu ateşi gönlün…
X
Yalvarmak Allah’a senin için, çûn sevgim için.
Dua etmek Allah’a senin için, güzel yüzün için.

Can nasıl dayansın seni elin elinde görmeye?
Can ne çırpınmasın martı gibi, senden geçmeye?

Ey Bârân yoktur seni benden çok seven-ki aşık…
Ey Bârân yoktur benden korkak söyleyemeyen aşık.

Nâbûde Bed, nabz-ı yavaşlayan nabzgîr olmadan.
Sen olmadan olmaz Bed, rûberû cân’a ruh olmadan.

Al, sevgim senin peşinde gelsin beden yoruldu…
Sevmekten değil koşmaktan, varlığında yok oldu.

#Bedbinderune