Peygamber Kimdir?

Peygamberler… Yüce yaratıcımız Allah Teala Hazretleri, insanların nefsani isteklerine uymamaları, yoldan çıkmamaları, yoldan çıkmış ve nefsani isteklerine uymuş kullarına, kendi varlığını, birliğini, emir ve yasaklarını bildirmek üzere seçtiği ve gönderdiği insanlardır. Takva ve Mucize sıfatları hariç olmak üzere Allah nezdinde bizden farkları yoktur. Bizim gibi insanlardır, yemek yer, su içer, uyur, nefes alır ve ömürlerince yaşarlar. Peygamberin görevi, insanları Tevhide çağırmaktır. Tevhid kapsamı gereği bir çok konuyu ihtiva eder… Peygamberler, Allah’ın Rızası dışında, kendi isteklerine göre hareket etmezler. Mutlaka Allah’tan aldıkları bir emri ve vahyi bildirirler.

Peygamber genel bir tanım olup elçi, uyarıcı, haberci, müjdeci gibi manalara gelmektedir ve Farsça bir kelimedir. Ancak gönderilen peygamberler arasında şeriat hükmünü devam ettiren ve yeni şeriat hükmü getirenler olmak üzere farklılıklar bulunmaktadır. Bunlar Resul ve Nebi olarak adlandırılarak ikiye ayrılır.

Resul: Allah’ın, yeni hükümlerini bildirilmek üzere gönderilir ve seçilir. Bu hükümler, eski hükümleri yürürlülükten kaldırır. Örnek vermek gerekirse, Hz.Musa zamanında haksızlık yapan kimseye, haksızlık ile karşılık verilir. Hz.İsa, Hz.Musa’dan daha sonra gelmiş ve bu hükmü İncil’de, ne olursa olsun Affetmek olarak değiştirmiştir. Peygamberimiz, Hz. Muhammed Şeriatında ise, haksızlığa uğrayan kimsenin isteği doğrultusunda kısas hakkı değişebilir. İster affeder, isterse karşılığını alır. Kısacası, Resuller, kitap gelen peygamberlerdir.

Nebi: Allah’ın, göndermiş olduğu peygamber ve peygamberlerin ardından, o zamana ait şeriatı güçlendirir ve insanların yanlış algılarını düzeltir. Nebilere kitap verilmemiştir, daha önce verilen kitabın, şeriatın devam ettiricisidir. Örnek vermek gerekirse, Hz.İsa’dan sonra gönderilen Hz.Şemun peygambere kitap verilmemiş, Hz.İsa’ya verilen kitabın hükümlülüğünü devam ettirici olarak görevlendirilmiştir. İncil’in, doğru anlaşılması, insanların şeytani düşünceleri doğrultusunda değiştirilen hükümleri düzeltir ve asıl olan ne ise onu tebliğ ederler.

Peygamberler Arasında Ayrım ve Kitapları;

Peygamberler arasında ayrım yapmak doğru değildir. İslam (Teslimiyet) inancı tek olduğundan, bütün peygamberler Allah’tan aldığı vahiyleri tebliğ ettikleri için aralarında fark yoktur. Yani bizim peygamberimiz, sizin peygamberiniz gibi bir ayrımcılık doğru değildir. Bunun yerine, bizim şeriatimiz ve sizin şeriatiniz şeklinde ayrım yapılabilir. Hz.Muhammed’te, Hz.İsa da aynı ve tek olan yaratıcımız Allah Teala’nın kulları ve elçileridir. Her peygamberin görevi aynıdır, tebliğ etmek, bunun için Hz.Adem’den, son peygamber olan Hz.Muhammed’e kadar olan bütün peygamberlere inanmamız gerekir. ”Ben sadece Hz.İsa’ya, Hz.Muhammed’e inanırım, gerisi beni ilgilendirmez.” tarzında bir düşünce ve inanış doğru değildir.

Kur’an-ı Kerim’de bize bildirilen peygamber sayısı 25’tir. Bunlardan yine bize bildirilen kitap verilmiş peygamber sayısı 4’tür. Bu kitaplar ise; Tevrat (Hz.Musa), Zebur (Hz.Davûd), İncil(Hz.İsa) ve Kur’an-ı Kerim (Hz.Muhammed)’dir.

Bu kitaplar ve şeriatlar dışında, Sayfa (Sahife) olarak hükümler ve yasalar Allah tarafından diğer peygamberlere de verilmiştir ancak bu sahifeler ve içerikleri elimizde olmadığından ne oldukları hakkında bilgimiz bulunmamaktadır.

Şu an yürürlülükte ve yeniden dirilişe kadar geçerli olan kitap Kur’an-ı Kerim’dir. Diğer kitapların içerikleri değiştirildiğinden, Allah’a hakkıyla inanmak ve ibadet etmek isteyen kimseler tarafından itimat görmez ve amel edilmezler.

Ya Rab, Oğuz kul OD’tur.

Bir yorum yapın...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir