Rahnâme

Gençliğin avuçlarında-ki en büyük hazinendir.
Duvarlara bakar gözlerin uzun süreler, ezilirsin.

Dünya da tek başına bir devlet olduğunu farzet.
Farz-ı kılmadın-ki kazası kapatmaz, kayb-ı farket.

Yaşlandığında tecrübeler örtemez ayıplarını, hatalarını.
Yaşlandığında gözlerin – Saçlar beyaz – Hakkın mı?

Sanma, şansın yavere kaptırıldı çoktan. Yoksun!
Şanına yakışan gibi yaşarsın sonra, Yoksul!

Olsaydı rahnâme hatalar yapılmazdı, eminim bunlara.
Kimi Açken – Tokluk batar – Saparsın Yanlışlara.
X
Allah’ın verdiği nefes ve bedendesin – İsyandasın.
Râbb’in bahşettiği için sağlıklısın – Ama hastasın.

Şükürden uzak dudakların – Bu rüya bitici uyan.
Aklını kullanmakla görevlisin, geç olmadan kullan.

Yollar kimi zaman sınavın – Şeytanın yardımıyla.
Yanın da her an O, Allah’ın varlığı. Ama inanma.

Adem ve Havva – Hata yaptılar da ayrıldılar zorla.
Habil ve Kabil – Gâyya-ı unuttu azap ve ölümü tatmakla.

Ders -1-‘in amacı; beş vakti – Vaktiyle yerine getirmen.
Takdir edilir ve mükâfatın olur notun – Huzur dolar sofan.

#Bedbinderune