Sav

Hiç bir aşk mezarda devam edemez – Ahirrette de.
Tek bir aşk tüm aşklara ağır basar. Sevgide de.

Kim sevilir-ki bu kadar deme, o kimse değildir.
Benzemez hiç bir kul ona, o bedel dünyalara.

Cihân artık çekilmez halde – O’nun yokluğundan.
İsmi ile dile gelir dağlar-yollar – Hoşluğundan.

Allah’ın en temiz kuludur. O’nu tanımak isterim.
İstediğimi verir Allah’ım. Çûn teşekkür bilirim.

Cennetimi yeryüzün de veren Allah – Güzel Aşk’la.
Beni muzaffer kıl. Tanışmak isterim o’ kulunla.

#Bedbinderune