Sana Çevir

Kısmet her marifetin öncesi,
öncesizlik Rabb’a ait, Arif-Marifete tabii.
Tabi isyan eder insan hitabet nefsi,
Levh-i Mahfuz’da yazılı her sebebi.

Kötürüm olmuş hislerimden yakarış,
dilimi oyalayan ama kalbime değmeyen,
binlerce dua ulaşır Rabb’e biri eksik değil,
elbet eksik olmaz tenzih her noksandan.

Rabb, Sana inanmayanların kalbini Sana çevir,
Rabb, dilimi öyle kuvvet ver ki anlatsın,
Rabb, sözüme öyle kuvvet ver ki işlesin,
Rabb’im, Sen hikmeti verirsin, etraf yeşillenir.

Oğuz Kul’un hayli üzgündür aslında,
bunu Sen bilirsin zaten, Sana aşikar da,
ben niyaz ederim Sen’den nizamı,
bana kavuştur hizamı, sapmasın Sen’den.

Şükür Rabb…

#OD – Allah C.c. / 11