Senindir

Gördü gözüm kainatını, bu şevktir,
bana Sen’den gelecek her şey zevktir,
boyumdan büyük yine sözlerim,
imtihanımı hafiflet de geleyim.

YaRabb, Oğuz Kul’un cahildir,
oncan öncesi bir parça ettir,
ondan öncesi cenindir,
ondan öncesi de sonrası da Sen’indir.

Beni Sana döndür Rabb’im,
başka yöne dönmek ne kötülüktür,
Rızanı kazanmadan gelirsem,
ölüm bana mükafat değil, kötülüktür.

Ruh’umun sesinden tüylerim ürperir,
Ruh’umun gözünden görürsem bilirim,
Ruh’umun Sen’in olmaktan başka yolu yok,
o halde Sana yakın olanlardan eyle Rabbim.

Şükür Rabb…

#OD – Allah C.c. / 21