Şeytan Kimdir?

Şeytan… İnsanoğlunun en azılı düşmanı ve yoldan çıkarıcısı… Şeytan aslolarak genel bir kavramdır. İnsanlardan ve cinlerden şeytanlar vardır. Bunun için şeytan yoldan çıkarıcılara, Allah’ı ve dini yalan sayanlara ve bunu etrafındaki varlıklara teşvik edenlere denir.

Alışıla gelmiş olarak dilimizden çıkıveren şeytan kelimesi, Hz.Adem ve Hz.Havva’yı aldatan Azazil (Azazel) için söylenir oysa yukarıda bahsettiğimiz gibi birden çok şeytan ve iblis vardır.

Hemen-hemen herkesin bildiği üzere, Azazil, Hz.Adem ve Hz.Havva’yı kandırarak yoldan çıkanlardan, hataya düşenlerden etmiştir, Allah Teala Hazretleri de Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresi 38-39’uncu Ayetlerinde  bildirdiği üzere, “İnin oradan hepiniz! Artık ne zaman Ben’den size doğru yolu gösteren rehber gelir de kim ona uyarsa, onlara hiç bir korku olmayacak, hiç üzülmeyecekler de. İnkâr edip âyetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler, hem de orada ebedî kalacaklardır.” şeklinde buyurarak cennetinden çıkarmıştır

Bunun üzerine Azazil, Allah Teala Hazretlerine, Kur’an-ı Kerim’in Hicr Suresi 39-40’ıncı ayetlerinde bildirildiği üzere, ”İblis dedi ki: Ya Rabbî! Beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki ben de dünyada onlara günahları süsleyeceğim ve senin ihlasa erdirdiğin kulların müstesna, onların hepsini azdıracağım” diyerek Kıyamet-Yeniden Diriliş vaktine kadar süre istemiştir.

Allah Teala Hazretleri Azazil’e, istemiş olduğu süreyi vermiş ve Ademoğulları ile Şeytan arasında amansız mücadeleyi başlatmıştır. Bu mücadelenin başlamasının asıl nedeni ise kıskançlık, haset ve kibirdir. Bunu az önce bahsettiğimiz Hicr Suresinde de görebiliriz, çünkü Allah Teala hazretleri kimseyi azdırmaz, ancak Azazil ”Senin beni azdırmana karşılık.”  diyerek bunu da Allah’a atfederek ebedi cehennemi kazanmıştır.

Allah Teala Hazretleri, Azazil’i azdırmamış, Azazil kendi heva ve hevesi nedeniyle bu duruma düşmüştür. Azazil’in, Hz.Adem yaratılmadan önce meleklere hocalık etmiş, kainatta, Allah Teala Hazretlerine secde edilmedik bir karış yer bırakmadığı rivayet edilir. Ancak bu ibadetleri takva ile değil, sadece gösteriş için yapmıştır… Bu, pabucu dama atılan ilk evlat düşüncesidir.

Şeytan’ın Özellikleri;

Aslında şeytanlar… Azazil cinlerden olup, cinlerin ilkidir. İnsanların ilki olan Hz.Adem gibi o da cinlerin ilk yaratılanıdır. Cismi, hacmi olmayıp, bizim göremediğimiz boyutta varlıklardır. Cinlerden de insanlar gibi kafir, müslüman olanları ve farklı dinlerde olanları vardır. Zaman kavramının düşük olduğu bu yaratıklar, İstanbul’dan Kars’a saniyeler içerisinde gidebilir, yaratılış olarak ”Zehirli Ateş”in özünden yaratılmışlardır. Yemek yemezler, su içmezler, bizim gibi hayati ihtiyaçları neredeyse yok denecek kadar azdır.

Azazil, Allah’ın, meleklere Hz.Adem’e secde etmelerini istemesi üzere bunu kabul etmemiş (Azazil o zamanlar melek kisvetinde ve kanatlı olarak rivayet edilir.) kafirlerin de ilki olmuştur, daha sonra zehirli fikirlerini başka cinnilere de aşılamış ve kendine yoldaşlar edinmiştir. Bunun için insanlar sadece bir tane şeytan ile uğraşmaz, etrafında bir çok fısıldayıcısı vardır.

Allah bizi Şeytanlara uymaktan muaf ve uzak eylesin.

Ya Rab, Oğuz kul OD’tur.

Bir yorum yapın...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir