Kategori

En Karanlık Dönem

Çorak bir arazide yer çapalayan zengindir, gönlü zengin.

E

Çerkimez

Sana neden bahsetmemi istersin?
Siyasetten mi?
Saygısızlığından mı?
Hostes olmak isteyen misali aklı hava da olandan mı?
Cenin katli, petrol çalımı, başbakan suikastlerinden mi?
Kendisi olamayan bir yığın züppeden mi?

...

Muhte’vasat

Huşûdur baştan sabah-akşam gülen yüzünden fecriyen.
Günah eyle-tevbe et, tekerrürden korkma ‘taksirat’ takıben.
Dönülmüyor sapılan yoldan, en tatlı 10 yaş, şâd-ı tuhfayen.

Dertten yeis çıkar, dünden bugünü, ezelden...

Da’ûs-sıla

Beddil ilenç sunar garâm-i cânfersâ o men’e cângüdâz.
Da’ûs-sıla cânfezâ, cânâne çun cânbâz, cânâ sûhandaz.
Surûd-i âheng-i esvât gûş’u, hûşu gülrûh, bâbî iştiâllâz…

#Bedbinderune

Günahtan Sönme

Yalandan olan olur mumuna, söner sonunda her mumda.
Gıyab-ı şemâline şemme şemim eder alın teri dudağına.

Kabre zâir olur sonu yalanın, günah doğurur varır olacağına.
Bunu iğfâl eyle, onu bedfercâm, şunu bednâm, kendini feraha.

...

Cuma

Altın heflerle yazın bu günü, dünü bu günle birleştirir.
Selam edin Kibriya’dan Aleyhisselâm’a kadar sefir.
Cûma cihad-ı e-hâd’a gıyâs, Allah bilir içimi değil kefîr.

#Bedbinderune

Hüzün Nedeniyle Kapalıyım

Sahhaf olsun ellerim, kitap tozu yutsun nefeslerim, ben isterim.
Sâkit o sayfalarca kabı elbise kitaplar da benim gibi, histerim(k)
Sahya’ün sayfiye. Sahhaf olsun Bed, hüznümde suhûf şiirlerim.

Hiç bir iş için değmez...

Bedbaht

Da-ûs-sıla bilâfâsıla, bilâpervâ men bîma’na bîm’a.
Da-ûs-sıla binâberrin, bîmuhâbâ men bîrayb bâh’â.
Da-us-sıla bârîbârîk, bâhired bâ’men baîdbâis bek’â.

Bedbaht berbâd olmayacak adımda sadece kalıcı...

Ecel

Allah’ın kulu Allah kulunu vuruyorsa, kapıyı çalar ecel.
Dünya malını Ahirete saklayan varsa, kapıyı çalar ecel.
Sevap sevmeyen, günah işleyen varsa, kapıyı çalar ecel.

Karına söz geçiremiyorsan bilki, kapıyı çalar ecel...

Nasihatnâme

Aklına akıl sokmaya çalışandan sakın red etme.
Ruhuna eziyet vereni baş tacı görme gördürme.
Sabrını sınayanı Allah’tan başkasına sevk etme.

Gözlerini açan kimseden şikayet belirtme, iyi gör…
Uykunda ninnini söyleyen...

Sağlı-Sollu

Eldir soysuz sana göre, soysuzsun el-aleme göre.
Diline bir türkü bere, gün boyu berbele-berbele
Türkün nefesine denk yorulur ciğerin hep vesvese.

Kızınca sinirlenirsin pek tabiki, dağıtabilirsin sağı solu.
Şeytan üstüne...

Kalan Zengin

Çorak bir arazide yer çapalayan zengindir gönlü zengin.
Aptal bir akıldan ne beklenirki yağmur duasından bezgin.
Sezgim; hepiniz doğrusunuz, bir ben yanlış civar-ı gezgin.

Hakkını Hâk’ka bırak ama bileğini boşa...

Yaşadığım

Yazdığım kadar varım, aldığım nefes kadar yaşıyorum.
Göründüğün kadarsın, kişiliğinle cenk ediyorsun.

Kurşun bir kalemin yegane düşmanıdır kalemtıraş.
Hep mi düşman olacak kediler de? Serçelerin canına kast.
Hiç mi üzülmez gülen...

Yolculuk

Hayat uzun bir yolculuk, yol sonu kapı kilitli.
Yaşam kısa bir yolculuk yol sonu ölüm, fani.
Dalgalar kumları peşinden sürükler-işte ani.

Dalga, denizlerin sesidir, kumlar aşkları.
Ben kumsallara sahibim, deniz ise yokları...