Kategori

Allah C.c.

Allah C.c. hazretleri teşbihi benim aciz kalbimin işi değildir de yine de O’na Aşk, Aşk’ların en güzelidir. Kabulüne hasıl olan binlerce dua gibi duadır sözlerim.

A

Yüzüm Yok

Şimdi yüzüm yok hiçbir nimetine,
Sen ne gönlü zengin yaratansın,
Haşa der dilim, başka yaratan yoktur,
ilme ne fakirim, günaha ne zengin.

Rabb’im, beni sevap zengini...

Çağırıyor Günah

Çağırıyor günah,
bağırıyor Şeytan adeta,
Oğuz buna koşar dörtnala,
kırılsa da ayakları koşmasa.

YaRabb, beni esirge, gözet,
ya gidersem gayya kuyusuna,
ne tat kalır...

Senindir

Gördü gözüm kainatını, bu şevktir,
bana Sen’den gelecek her şey zevktir,
boyumdan büyük yine sözlerim,
imtihanımı hafiflet de geleyim.

YaRabb, Oğuz Kul’un...

Nefesim Nefisten

Bak şu densiz Oğuz’a,
Rabb’ten gelmiş ilme yüz çevirmiş.
Bu kadar gelmişken dönmek iblisliktir,
YaRabb, Ben’i Sana gelen yoldan döndürme.

YaRabb, kulaklarım...

Dolanır Ayaklarıma

Rabb’im, bilirsin içimdeki Sen’i.
Sana gelmek için çevrilmiş her yol günah,
ben bundan kaçtıkça dolanır ayaklarıma,
sevap olsa evim, atar mıyım bir adım?

<p class="has-text-align...

Çoğum Günah

Çoğum günah, azım sevap, kalanım toprak…
Ne doyulmaz bir uyku dünya, günahı ne bitmez,
O bitmedikçe, biter nasibim… Ne nasipsizim, kalpsiz gözü kör hadsizim, dünya uykulu densizim…
Ne ağır...

Tuzaksız Olmaz

En sevdiğim manzara,
Bir martı kanadında rüzgarım,
Bir o kadar varım,
Beden geri kalanım,
Ruhtan başka yok sığınağım…

Yeryüzünün günahkar kavminden,
Nefsine uyup...

Kudret Elinden

İçim dışım Aşk,
istiyorum bir an önce gelmeyi,
bilirsin ne hatalarım var,
beni affetmeni niyaz ederim.

Başka ne gelir elimden,
kimin eli kuvvetlidir Kudret Elinden?
Ben...

Mayhoşluktan

Yük binmiş omuzlarım ter efendisi,
tez ekmek helali, anlamak güçtür.
Anlatmak güçtür, kimine gülünçtür.
Sen’den bana gelen her şeye şükür.

İyiye de şükür, kötüye...

Senin Gücün Yetmez

Kırkında paklanır aklın, yerindeyse,
çığırından çıkan günah fermanındır,
kırk katır çekemiyorken, senin gücün yetmez.
Sen ne kadar da çabalasan şükrün yetmez.

Azdır...

Çamurdan Can

Yangına kulluktur bu,
OD ile pişene ne âlâ,
hala Efendiden kaçak,
Dünya gibi Alem emrinde oysa.

Duysa kulaklarım da işitsem Sesini.
O an Ses’te Candır canıma, ruhuma...

Aklı Yoktur

Bir değil bilmediğin, iki değil,
bir kaç bilinenle, bilinmeyenin de Efendisine
kafa tutmak ettiğin.
Bilmiyorsun madem, nedir bu bilgiçliğin?

İnsan öyledir, bir var ve bir...

Sana Çevir

Kısmet her marifetin öncesi,
öncesizlik Rabb’a ait, Arif-Marifete tabii.
Tabi isyan eder insan hitabet nefsi,
Levh-i Mahfuz’da yazılı her sebebi.

Kötürüm olmuş...

Nefesleri

Uykusu ağır Oğuz’dan Dünya hali,
tembellikten nasipsiz çenesi,
gönlü Hâk’tan ataletli, adaletsiz.

Yıkıntı birikintisi, yürek çöplüğü…
Dünya hayatı hevesleri, kim kaldı ki baki?
Nefislerinin açlığından kokmuş...

Fenafillah

Yok’tan, Var’lığa ermiş Nefesin,
Nefsin emri kadar Dünya sana yâr.

Oysa, duyan kulakların,
gören gözlerin,
aynı derinin altından çıkan saçın ve tırnakların,
bir ölçü ile atan kalbinin hakkı için…
Bunca...

Bilge

Samimiyet, İslamiyet, Hâk’tan yüz çevirip sevinen,
isim desen yok, cisim desen yok.

Yanacak olan Oğuz’dan bunca kelime,
af dileyip duruyor, kabul olur-olmaz, bilmiyor.
Biliyorum, bilmediğim ne çok şey var.

...

Mezar

Sadık Kul’un Ruh’u, doymadı Nur’a,
doysa yazar mı kalem? Çeker mi elem?

Kalp yangınım büyüdü.
Rabb’im, başımdaki bu düşünceni ikiye katla,
Rabb’im, kalbimdeki bu Aşk’ını, sonsuza katla.
Kalp...

Şirk Başka

Ruh’un intiharı olmaz,
şirk başka.
İşim Aşk’ta, doğruyu gösteren Allah’tan gelir,
kalbim Aşk’ı bilir.
Nereden mi bilir? Zaten Ruh öyle giydirilir.

Utanç bilirim,
nereden gelir?
Fıtrata öyle...

Aklın

Ölmek üzere yaratılmadı Ruh’um, ölüm bedene,
kaç hasene Cennet?
Cehennem ne?
Rıza’yı da geç, her şey Allah için Azze ve Celle.

Kulaklarını kapattığından beri vicdanının sesine,
rahatça uyursun elbette, rahatça...

Güneş ve Ay

Kudret Eli’yle yoğrulmuş çamurum,
Ruh’um Hûda bahşi, sevap bahşişi,
bahsi Aşk’tan, Şeytan buna nefsi kaftan.

Hayrı da belli, şerri de,
başka kim bildirir ki böyle?
Kibraya’dan niyaz eyle…

...

Dünya Uykulu

Nereden bileyim deme,
nerede ilim de,
kilim ser o ayak sahibine,
ayak direme.

Ey Ulu Râbb’im,
gazabın Merhamet denizinin dışında kalan iğne ucu kadardır,
beni ve tüm inanan kullarını geniş rahmetinle mükâfatlandır.

...

OL

Güneşten yangını,
ebedi tatmak var günahı,
toprak buna hediye.
Yok olmak bana hediye,
Cehennem o gün, ”Yok mu daha?” diye yakarır,
beni ve inanan aciz kullarını bu kavimden eyleme.
Toprak insanın mayasıdır,
toprak...

Oğuz Kul

DELİRMEK DEĞİL BU YAPTIĞIM,
DİRİLMEK.

Allah, beni yaratanın özel ismi şerifidir.
İsimlerinin tümünü ihtiva eder. Öyle yücedir, öyle uludur.

Rabb’im, Oğuz Kul’un günah çuvalıdır, cahiller...