Kategori

Od-û Gazel

Ey Sevdiğim kadın… bir ölüye söz dinletemezsin, bir de Aşığına. Oğuzhan Deniz / Bedbinderune – Od-û Gazel

O

OD-û Gazel

Her mevsimin binbir çeşit çiçek dili,
Oğuz Aşk’ın dili de… yine anlaşılmaz.
Anlamadıkça anlattıran...

Evim

Mümtaz mundar yolunda,
Ham Çamur’luktan, Gayya’ya,
Yusuf Kuyusu da Aşk,
kurtulanı azdır...

Merhamet


Göğsümde nefsim, henüz yerinde,
kalbim Aşk’ına yenildiğinde duracak,
nefsimle birlikte boylayacaklar...

Öyle Olmasa

Kanmak ne kelime… yanıyorken alev-alev.
Şimdi söyle… Sandığından daha mı aptalım?
Öyleyse aptallık da...

Mesire


Aşk’ın kastı Ruh’adır, bilmez misin?
Zaman nasıl beyaza boyuyorsa saçlarımızı,
öyle eskiyor nutfe şekilsizi...

En Güzel


Bir sınır yok aramızda,
sınır sonsuz Oğuz’a Aşk’ta,
Kalbimi istesen vereyim,
iste Sen, dağı taşı...

Telaşlı

Anlaması güçtür. Oğuz gülünçtür…
Sesinden binlerce titreşimle gelir,
kulakları buna boştur...

O Benim

Evet, O benim, benim evim,
benim ateşim, benim sıcağım,
soğuğu da benim. Şairi de benim,
şiiri de… Sözü de...