Tuzaksız Olmaz

En sevdiğim manzara,
Bir martı kanadında rüzgarım,
Bir o kadar varım,
Beden geri kalanım,
Ruhtan başka yok sığınağım…

Yeryüzünün günahkar kavminden,
Nefsine uyup, uyuyanlardan,
7 kıtaya da gitsen, gidişin sonu yok,
Bu ahvalden uyanan ah eder de,
Geri dönüş yoktur gidişinden.

Cahillikten tek öğrenilen zalimlik,
Zalimin hakkı Hak’lık, ilimlik,
İlmek edip nefesi boğaza nefis,
Zalim de eder, alim de…
Yine de yetmez rızasız,
Tuzaksız olmaz imtihanı,
Riyadan başka nedir dünya?

İnanmasan olmaz, inansan hep rüya,
Uyanacağız güya deyip sapmak yoldan,
Doğrudan gayyaya gitmek değil midir?

Şimdi vicdanının sesini dinlesen işitebilirsin,
İşitsen ne mümkün uyumak,
İşitsem ne mümkün uyumam,
Uyumam bir an, zaman buna hamak,
Uyuttukça uyutur da duyamazsın,
Göremezsin…

Şükür Rabb…

#OD – Allah C.c. / 17