Vicdandan Bahis Açmak

Şimdi size vicdandan bahis açmak, aptalca.
Milyonlarca insan, açıkça; açıkta-açlıktan uyuyamamakta,
Bende uyuyamıyorum ya, vicdanımın gürültüsünden.
Üzüntüsünden yaşayamaz oldu insan dünya malı yüzünden.

Bilgi-bilgim ile kısıtlı iken, ilmi verenin sınırı yok,
en büyük Kudret O’ndayken, siz neredesiniz insanlar?
Kulluktan utanç duyacağımız din gününe,
nasıl uyanacaksınız insanlar? Korkmuyor musunuz?

O gün, Güneş tavan boyu yaklaştırılır.
Bunu kolay mı hayal ediyorsunuz? Hayal ediyor musunuz?
Kula kuldan başkası zulmetmez, bir de kendisi,
kendisi de bir kul iken, sapkınlık saçar dudakları.

Hiç anlamadıkları, Yaratıcımızın varlığı,
en sevdiği varlığı Peygamber gönderdi de,
bir sünnetini bile yapmazsınız, yapmayacak mısınız?
O halde ateş insanoğlunu yakacak, yeni deriler verilerek.

#Şiirsel Yatalak