Ya Mevlâ

Saçların her telinde yılan mekresinden kötü!
Alnın da yazılmış bir kader okuma ama kötü!

Vecbâ ama Vebalı yüzü gözü nursuz levazâ.
Temasa têb temaşâ, El-selam-ı Haşâ neczâ.

Ya Mevlâ, Mevlâna kadar tatlı yazdır sözleri.
Gözlerimden Damla düşürme ondan sebebi.

#Bedbinderune