Yardım Et

Yardım et Allah, nefes zorlanır ki zorlanır.
Yardım et Mevla, ciğer yorulur ki yoğrulur.
Yardım et Kibriya, derman bitmekte ve bitik.
Yardım et Gaffar-û Mehfar, içim daralır.

#Bedbinderune