Yüzüm Yok

Şimdi yüzüm yok hiçbir nimetine,
Sen ne gönlü zengin yaratansın,
Haşa der dilim, başka yaratan yoktur,
ilme ne fakirim, günaha ne zengin.

Rabb’im, beni sevap zengini eyle,
Rabb’im, nimetini esirgeme, kesme,
Rabb’im, Sen’den gitmekten Sana sığınırım,
beni Sen’i kaybedenlerden eyleme.

Yolum Sen olsun Rabb’im,
geri tüm yollar boş çıksın Rabb’im,
başka her yol çıkmaz olsun Rabb’im,
sonunda sonsuz olan sana geleyim.

Rabb’im, ben kıymet bilmem,
ben değer de bilmem, şükrüm eksik,
yüzümde gülücük silinir bir zaman,
beni o bedbahtlardan eyleme.

Şükür Rabb…

#OD – Allah C.c. / 23