Ziyan Gereklisi

Anlamını bilmediğin sözler ederim, ben.
Anlamını bilemediğin kadar fazlasın, bende.
Sende kalsın hayr-huzr. Fazlalık bende.
Ve umudunu yok edemediğim iyimserim ölür.

Yolunu değiştiremediğim gönül, feryat…
Ferhat’ta kimse kalır yanımda, karınca misal,
hızar kullansın cellad işin sonu, yüzüm gülü,
son sözü civan merde ederim, güler yüzü.

Sende sakladım ben en güzel günleri, hicri.
Sende kalsın istedim ben, bütün saflıklar,
temiz kalamamak sana mı aitmiş? Heyhat.
Can son bulsun, ruh huzura ermezse, erir.

Tabii olacak gençliğim ziyan gereklisi,
senin gereklin bir incir çuvalı rezillik.
Oysa ben göğsüne güllükler iliştirirken,
sen gençliğini yaktın öyle, küllükler.

Oğuzhan Deniz * Neyin gerekli olduğunu bilmiyor insanlar.