Zor Değil

Her şey de biraz Y var.
haYat,
Yaşam,
Yağmur.

Yâr.
Yaradan.
Yanaklar.
Yazı.

Yaş günleri.
Yaz mevsimi.
Yas, ağıt.
Yangın.

Yara.
Yürek.
Yıllar.
Yağmur.

Oğuzhan Deniz * Zor değil aslında insanlar.