Vakit

Yüce ‘O’-‘Allah’ Bağışlayan, esirgeyen,
yeri gelince yerle bir eden Hikmetli.

#Ozan-ı Bedbaht