Ademin Alemi

Bir sene daha, sana göre tam bir sene,
gönül yangınımdan bu bana bir asır…
Bin asırdır kanser gönlüm, hesap ver,
bir asır daha, bir sen için, bin dirilmiş ben.

Delirmiş Ben, senin de işin değil artık Aşk,
yaşıma değer katan yıllarda, yıllandı Aşk,
yenisi geldikçe senelerin, eskir tenim,
iksir tenin, tenime bulaştığından beri esir.

Esirin besini ateştir, ekmeğim bundan ateş,
içtiğim su kaynar bir deniz, Oğuzhan Deniz,
yangınların efendisi, Aşk’tan karanlık Gölgesi,
benim Aşk’ının külhanbeyi, narâsı bulut sesi.

Dünya senin hayalin, benim dünya hayalimsin,
dünya benim neyime? Dünya da Alem’de tektir,
Adem’in alemi içinde teksin de, tekim Aşk’ında,
Aşk Gölgesi’nde teksin de, hala bilmez-işitmezsin.

Oğuzhan Deniz – Aşk Gölgesi / 322