Alem-i Dünya

Serdi Râbb yeryüzünü ayaklarına kilim,
bilim dili oyaladı, güneş yakabilir mi kendini?
Oğuz ilim bildi.

Zaman değildir bizi ölüme götüren,
vakit değildir…
Bizler koşuyoruz bilinçle ölüme,
kolumuzda pahalı takvimlerle.

Saat, zamana hapseden kelepçedir,
bir bileğinde de olsa, gideceksin O’na,
OD’a yanda, yangın görsün alem-i Dünya.

Kolay değil Aşk’ı yazmak.
Bildikçe Aşk’ı, unutuyorum kelimeleri,
kafiyeler eksiliyor aklımdan, yüceliğinden,
göremediğimden başka ilimleri.

#Yangın