Hasta Vakit

Bir yığın hasta vaktim ve zamanım var,
yıllar kanser, aşkından vazgeçen anemi…
Kansızlık denir-ki yolundan dönendir.
Susarsam bil-ki bu ölmüş halimdir.

Siyah kadar asilsin ya yeşiline rağmen,
buna dua etmekte abartı değildir.
Sensizlikle kavgamı çok görme,
bu seni unutturmaması içindir.

Uzakların da acıttığı bellidir uzaklığınca,
aşkın acısı uzaklığından kaynaklanır-ki,
göğsümün altında gizlenmesine bakma,
bu beni diri tutmak içindir, utanma.

Yorulmadım henüz, ruhumun en diri hali,
yaşlılığına aldırma saçlarımın, kış meyvesi.
Seni aldatmakta ahirette-ki cehennem ya,
bundan sadığım hala, isteğim cennetir.

Oğuzhan Deniz * Ebedi hediyeler için sıkıntı çekmek günah değildir insanlar.