Mihman

Böylesi olası görülmüş Bed’i Bilene Edebi Gazele.
Öylesi gelince başa gidilebilir Ecele kûllen Ezele.

Bir mimli gözle gelen mihman mimdar o mumdar.
Şamdan akan durrân, Bed’in olsan vurur mîrdar.

En bilgili sen bile olsan, cahil bakarsın etrafına Aşk düşünce.

#Bedbinderune