OD-û Gazel

Her mevsimin binbir çeşit çiçek dili,
Oğuz Aşk’ın dili de… yine anlaşılmaz.
Anlamadıkça anlattıran, anlatır çok,
bir yığın ki üstü, çiçek örtüm tütsü.
Küskün baharın üstün göz kahvesi,
etkisi çoktan ayıldı civarın baygını,
yergi, kilim Oğuz ayaklarına da yine kıymetsiz.

Hava soğuk değil Sen’den, ellerinden,
kim bilir ilmi boynuna ilmek edip salınan,
çoktur bahanesi, sesim yüksek değil sesinden.
Boynum ince saç telinden, örselen,
ellerin bıçaktan keskin değil de yaralar.

Her mevsimin yüzlerce güzü eksik tadı,
tadım kaçtığından kaçkındır aklım,
aklı başında kalmamış adama aklın,
çoktur yangın, OD’a Gazel hakkın,
hakkın çok değil de öyle çoktur Aşk’ın.

#OD-û Gazel / 01