Uyan da İnan

Kapını işaretlediklerinde, dişlerin kalmamış da,
temizlemedikçe dişlerini melekler eziyettedir,
bu yüzden dudaklarına tatlı meyveler hediyedir,
hediyelerden mutlu oluyorsun da, gözlerine bak.

Peki göz nimetini neden harcıyorsun boşlukta?
Allah’ın yolundan başka yol boştur bilmez misin?
Düşersin de güvendiğin şeytan da sırt çevirecektir,
öyle olmasa Allah’ın emrine itaat ederdi henüz.

Öyleyse, yumuşak topraktan biten sert ağaçlara bak,
öyleyse beyaz teninin içine gizlenmiş kırmızı kana,
öyleyse yumuşak teninden çıkan sert tırnaklara,
inanmamak için delil gerekir de, arar bulamazsın hiç.

Sonra hiçliğe bak, Allah oralara da ‘Ol’ demiştir,
hiçlik var olmuştur da, öyle beklemektedir,
‘Hiç’lik bile şikayet etmemişken yaşamsızlıktan,
senin isyanın Râbb’inedir, uyan da öyle İNAN.

#Şiirsel Yatalak