Gürültü

Dert bir Divân-ı Derûn gürültüsünden öte değildir.
Dert bir Bedbinderune yarattı, adı bedbaht oldu.
Kozumu karanlıklara verdim, tümden devrildim.
Koyu bir kuyu derinliklerine ilişirse gözün o benim.

#Bedbinderune