Karanlık

Bir gün gelecek, tüm insanlar gömülecek karanlığa.
Karanlık renkli toprağa ve ağıtlarla isimlenecektir.
Mezar ya da kabir, öncesi isimlenecek; Ölüm.
Bu gündüzün karanlığı mezar gibi Zindan.

Titretmeyecek soğuklar artık, soğudu insan.
Döndürülmeyecek ilelebet; temiz kalır ruhu.
Söndürülmeyecek işlediğimiz günahların ateşi.
Sevinmeyeceksin…

#Bedbinderune