Toprak Altı

Bir yığın şair ile dolu toprak altı, sıra bana gelse.
Şiir dantelli bir kefen en yeni tuhfem, defn-u derine.
*
Yıllarca ölüm bekletti insanları, ölüm bekletilsin.
Neden ecel yerine, kader yazarı insan seçilsin?
*
Ölüm bir kıyamet, tarlana habersiz giren yaşlı karga.
Mahsulün yok edilir, kafa bulanır keyfinde yet karga.

Misli misli ağlarsın bunca emeğinin ziyân edilmesine.
İsli isli olur gözlerin, çirkinleşirsin altına mor düşünce.

Ya karga sen olsan, sevinirsin böyle bir doğa sahibine.
Ya karga yârin olsa, elini kaldırıp kovamazsın bile evine.
*
Yıkıldı binlerce şiir omuzlarıma, yazmakla mükellef.
Yığıldı binlerce şair düşman, hepsini ettim telef.

Babam demişti, doğru yazarsan eğri okurlar, canın acır.
Annem demişti, eğri olma dik dur, adın ”sayın” ile anılır.

Babam demişti, kimseye muhtaç olma, kendine muhtaçed.
Annem demişti, kimseyi kırma, iyi davran olsa bile sefaled.
*
Tâbi’i olur caîzi tabirse ya da ışık görmezse göz.
Ya düşünce saça ak, beden olunca ateşten köz.

Küllenme sahfasına gelince, cenk-ü ârs bitti bitik.
Kûllen kulların can ayrılmıştır, ruhtan esirgemiştik.

Sen tunga ol ben tolga, tuğçe gözlerimiz, yeniden.
Erû mahsûs yoğ edir mêne sorsan ölüm gelür erden.
X
Seyrângâhsû bazargâh alâb-ı meydan muharebe.
Vah-û gayr’u, ah-u dilberin yüreği yanık harabe.

Ser’û saman, şaman-ı mâûmdan cevab’û şamdan.
Elzemin kollarına kavuşturun, elinden kaybolmadan.
*
Tüm kapıları kilitle içeriden – isyan için gereklidir.
Bütün isyanları ayinle – çünkü affedilmek içindir.

Nasıl olsa insan ölür deyip – Saçmala yoluk saçlarla.
Hasıl ol her dosttan – bir kendin, isminle düş yollara.

Bekleme ömrün serzenişlerini ve sergüzeştlerini.
Eyleme günah, lakin geçerli para birimi gibi şimdi.

Ölmemek için öldürmek, ölmek için beklemek ”Tek”
Gitmemek için ağlamak, ağlamamak için ölmek ”Tek”

Sen bir devrân olsan, zamanla eskir ve kirlenirsin.
Sen bir Selvân olsan, vakti gelir de değerlenirsin.
*
Aşık olmak bahanedir sevişmeye! Bu reale.
Meale gerek yok sözlerim için, hepsi nadire.

İstemedikçe istemekteler alevden tenime değmek.
Yanacakları gibi yakacaklar, Allah sabr-e Selamet.
*
Omzun solunda beslenen melek, sadece günah yazar.
Günah yazarı demek değildir, günaha sevk eden sezar.

Sağ omzunda taşıdığın melek, sevaplarını yazar.
Bu demek değildir, sağdan kötülük gelmez mazhar.

Ölüme gideceğin yol henüz köprünün başıdır.
Seni ne sağ ne de sol yan – yandaşların kurtarır.
X
İncecik halata yüklenecek tüm bedenin ağırlığı.
İlk adım, ilk nefesin. Son adım son nefesin alındığı.

Her adım da biraz daha kopmaya yakın halatın.
Her adım da kalınlaşır, varsa günahtan çok sevabın.

Ben günah yazarı olsaydım, binlerce müsvedde yakarım.
Ben sevap yazarı olsaydım, binlerce sahte sevap yazarım.

*
Körler için değersiz tüm güzelliğin ve gözlerin.
İşlemez sesin sağırların iliklerine ve sözlerin.

Sen sevmedikten sonra beş para etmez aşk.
Sen olmadıktan sonra işlemez gönlüme aşk.

Biçâre kalır nefesim, dökülür beyazlar saçlarıma.
Bivefâ kalır gözlerim, dökülür yoluk saçlar avuçlara.
X
Bir vakit gelecektir ki, bitecektir bu işkenceler.
Bir zaman gelecektir, daralacaktır bu mesafeler.

Hasret gönlüme işler buzdan emir gibi içerime.
İhtivam yanar döner küle, sen yoksa derdime.
*
Yegâne düşman ekmeğine göz dikense sadece!
Gözlerini oy bırak! Namusuna ise öldür sadece!
*
Haykırsaydım, bulutlar dile gelir dökülürdü gözyaşları.
Yağmurlar gözyaşları, toprak mendili, sildikçe yağması.
*
Ayaklarımı kader yönlendirir, ben sadece hareketindeyim.
Ayaklarının yolu belli değil, kaderine hakaretdeyken.
*
Dünyanın gurbetim olduğunu biliyorum ben.
Hasretim Cennete – Cehennem uzak kalsın benden.

Götürmek istediğim bilgim ve aşkımdır cihandan.
Cihan-ı mekel âh-u da olduğunu bilmeli gönlün.
*
Bân-ı Bed bittiği gibi, sergene kaldırılır akıllarda.
Akıllar benim kadar derin olsa, unutamaz asla.

Bân-ı Bed bittiği gibi, rafa kaldırılacak, tozlanacak.
Tozlar kadar hafif ağırlık yok omuzlarıma, duracak.

Bân-ı Bed bittiği gibi, ilhamım yeni sayfalar açacak.
Aklım kalbime ağlar, kalbim aşkıma, yıpranmayacak.

Bân-ı Bed bittiği gibi, dünde kalacak ve dün bugün olacak.
Bugünler de hatırlanacak o günler bu sayfalarla okunacak.

#Bedbinderune