O’nu Dinlemek

Sevdiğim bir Kibriyâ, bir mâder, bir peder…
Sevdiğim bir sevgilim, bir hâher, bir mên-er.

Mağz-u mağşuş gene de, bulamaz izi-yolunu.
Licâm sarmış dört bir yanı, şüs kesik solunumu.

Takvimin şümürde rûzleri, mevt-i himâye ten.
Bâd-ı mên fevt’e açarım bâdbân, bu bâdirên.

Bâd-ı bângû Bârân benim berâyı, değil mi?
Ses’te bir ninni var, yıllardır aheste değil mi?

Aşk hûsl’un olur, çeker seni neftî gözleri derine.
Ya koru dizleri-kuvveti, ya da düş benim gibi.
X
Sevgisi başka bende, ben derinler de en dipte.
O’nun seslerini duyar inerim ve dinlerim iyice.

O’nu başkasından dinlemek zâhir en kötü ifade.
Varken kendi sesi ne isterim daha dünya üstüne?

Ûmidvâri Ozan, kara saçların olana dek zâl hûmuş.
Hande eksik etme Ozan, hâmun ol bârân bekleme.

Hârî bundan-ki sen hârîstan o lâlezâr, gayr-i kabil.
Pîşân-î nâme bundan-ki hep bedbaht revân-ı rahne.

Rind’e olmadan rahmet, semenbû olmadan rind’e.
Rind’e olmadan Bârân, O’nu dinle sesinde besende.

#Bedbinderune